Công cụ tự động viết code bằng trí tuệ nhân tạo

Gần đây, Github và OpenAI đã phát hành một trong những công cụ dựa trên AI được mong chờ nhất dành cho các nhà phát triển – Github Copilot. Công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) được quảng cáo như một trợ lý lập trình cặp (pair programming), làm được nhiều việc hơn các công […]

Go to Source education online